تکنولوژی FTTH

تکنولوژی FTTH

شبکه فیبر تا منزل (FTTH) یک شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر است ، که تعداد زیادی کاربر نهایی را به نقطه مرکزی شناخته شده به عنوان نقطه اتصال دسترسی یا نقطه حضور(POP ) متصل می کند . هر نقطه اتصال دسترسی شامل ارسال الکترونیکی لازم (فعال) است که کاربردها و خدمات را با استفاده از فیبر نوری برای مشترکان فراهم می کند . هر نقطه دسترسی در یک شهرستان یا منطقه ، به یک شهرستان بزرگ یا شبکه فیبر شهری متصل شده است .

شبکه دسترسی شامل برخی از موارد زیر است :

 • آنتن شبکه بی سیم ثابت ، برای مثال ، LAN بی سیم یا وای مکس(WiMAX)
 • ایستگاه های پایه شبکه تلفن همراه
 • مشترکین SFUs( واحد های تک خانواده ) یا MDUs ( چند واحد مسکونی )
 • ساختمان های بزرگ مانند ، مدارس ، بیمارستان ها و شرکت ها
 • امنیت کلیدی و ساختارهای نظارتی مانند دوربین های مدار بسته ، سیستم های هشتار دهنده و دستگاه های کنترل

تکنولوژی FTTH ممکن است بخشی از یک ناحیه یا شبکه دسترسی وسیع تر باشد .

2.1. محیط شبکه FTTH

آماده سازی فیبر نزدیکتر به مشترک ممکن است به زیرساخت فیبری واقع در زمین های عمومی /یا خصوصی نیاز داشته باشد .

شکل 1: نوع سایت FTTH

محیط فیزیکی را می توان به شکل وسیعی تقسیم کرد :

 • شهر
 • باز مسکونی
 • روستایی
 • نوع ساختمان و تراکم– تک خانه ای یا چند واحدی

نه تنها هر محیط فیزیکی تراکم های مختلف مشترک مسکونی(در هر کیلومتر مربع) تشکیل می دهند ، بلکه شرایط کشور نیز باید در نظر گرفته شود. ماهیت سایت یک عامل کلیدی در تصمیم گیری مناسب ترین طراحی شبکه و معماری.خواهد شد . این انواع عبارتند از:

 • گرین فیلد-ساخت جدید که در آن شبکه نصب خواهد شد همان زمان با ساخته شدن ساختمان
 • راونفیلد – ساختمان حال حاضر در محل وجود دارند ، اما زیرساخت های موجود استاندارد پایینی دارند
 • ساختمان های بیش از حد –اضافه کردن به زیر ساخت های موجود

تاثیرات اصلی بر روی روش های آماده سازی زیرساخت عبارتند از:

 • نوع سایت FTTH
 • اندازه شبکه FTTH
 • هزینه های اولیه آماده سازی زیرساخت (CAPEX)
 • هزینه در حال اجرا برای عملیات شبکه و تعمیر و نگهداری (OPEX)
 • معماری شبکه، برای مثال( شبکه های نوری منفعل ) PONیا اترنت فعال
 • شرایط محلی، به عنوان مثال، هزینه های نیروی کار محلی، محدودیت مقامات محلی(کنترل ترافیک)و دیگران

انتخاب روش و تکنولوژی FTTH آماده سازی فیبر CAPEX و OPEX و همچنین قابلیت اطمینان از شبکه را تعیین خواهد کرد . این هزینه ها را می توان با انتخاب راه حل فعال مناسب تر در ترکیب با مناسب ترین روش آماده سازی زیرساخت بهینه کرد . این روش ها که بعدا توضیح داده می شوند عبارتند از :

 • کانال و کابل زیر زمین معمولی
 • کانال و کابل میکرو دمیده شده
 • کابل های مستقیم چال شده
 • کابل هوایی
 • دیگر راه حل های حق عبور

نیازهای عملی کلیدی برای یک شبکه FTTH عبارتند از :

 • ارائه خدمات پهنای باند بالا و محتوا به هر مشترک
 • طراحی معماری شبکه انعطاف پذیر با ظرفیت روبرو شدن با نیازهای آینده
 • اتصال فیبر مستقیم از هر مشترک نهایی به طور مستقیم به تجهیزات فعال ،و اطمینان از حداکثر ظرفیت موجود برای تقاضای خدمات درآینده
 • پشتیبانی برای ارتقاء و گسترش آینده شبکه
 • حداقل اختلال در طول آماده سازی شبکه تا پذیرش توسعه شبکه های فیبر پذیرش توسط صاحبان شبکه و به ارائه سود به مشترکین بدست آید .

در زمان طراحی و ساخت شبکه های FTTH، بهتر است چالش هایی که صاحبان شبکه و اپراتورهابه طور بالقوه با آن روبرو هستند درک شود .برخی از چالش ها ممکن است منجربه کشمکش بین عملکرد و خواسته های اقتصادی شود .

سازنده شبکه FTTH باید یک مورد کسب و کار سودآور ارائه کند ، تا با حفظ تعادل بین هزینه سرمایه و هزینه های عملیاتی در عین حال از درآمد تولید مطئن بود .تحلیل مفصل تر تاثیرات اصلی بر مورد کسب و کار برای شبکه های FTTH در راهنمای کسب و کار FTTH از FTTH شورای اروپا در دسترس است.

2.2. معماری شبکه های FTTx

معماری شبکه پایه که در بالا ذکر شد ممکن است بسته به تعداد فیبرها ، موقعیت اسپیلیترها (نقطه انشعاب) و نقاط تجمع مختلف باشد .انتخاب معماری شبکه درست اغلب ایجاد بحث می کند به خصوص از آنجایی که برنده مشخصی در بازار امروز وجود ندارد ، معماری های مختلف با توجه به نیاز اپراتورها، کسب و کار و اولویت های فنی مختلف درخواست می شود .

فیبر به خانه (FTTH)  – هر مشترکی که با یک فیبر اختصاصی به یک پورت در تجهیزات بازیابی (POP )، یا به اسپیلیتر نوری منفعل متصل شده می شود که این کار با استفاده از فیبر سیم تغذیه مشترک بهPOP و انتقال 100BASE-BX10 و یا 1000BASE-BX10برای تکنولوژی اترنت و یا تکنولوژی GPON(EPON)در توپولوژی نقطه به چند نقطه صورت می گیرد .

فیبر به ساختمان (FTTB) – هر جعبه ترمینال نوری در ساختمان (اغلب در زیرزمین قرار دارند)با یک فیبر اختصاصی به یک پورت در تجهیزات در POP متصل می شود ،  و یا به یک اسپیلیتر نوری که از فیبر سیم تغذیه اشتراکی به POP استفاده می کند . اتصال بین مشترکین و سوئیچ ساختمان فیبری نیست اما می تواند بر اساس مس باشد و شامل نوعی از نقل و انتقال از اترنت مناسب به وسیله موجود در کابل کشی عمودی باشد . در برخی از موارد سوئیچ های ساختمان به صورت جداگانه به POP متصل نمی شوند اما  در یک زنجیره یا حلقه برای استفاده از فیبرهای موجود آماده در توپولوژی خاص به هم متصل اند.این کار باعث صرفه جویی فیبر ها و پورت ها در POP نیز می شود .مفهوم مسیریابی مستقیم فیبربه خانه از POP یا با استفاده از اسپیلیترهای نوری ، بدون دخالت سوئیچ ها در ساختمان ما را به سناریو FTTH میرساند .

فیبر به محدود (FTTC) – هر یک از سوئیچ / یا دسترسی تسهیم کننده DSL ( DSLAM)، که غالبا در تابلو برق های خیابان یافت می شود ،  از طریق یک تک فیبر و یا یک جفت از فیبرهای متصل به POP متصل شده اند ، که ترافیک جمع شدهمحل را از طریق گیگابیت اترنت یا اتصال اترنت 10 گیگابیت حمل می کند .سوئیچ ها موجودتابلو برق های خیابان فیبر نیستد اما می توانند با استفاده از VDSL2 یا VDSL2 Vectoring مبتنی بر مس باشند . این معماری گاهی “اترنت فعال” نامیده می شود زیرا به عناصر شبکه فعال در این زمینه نیاز دارد .

فیبر به نقطه توزیع (FTTDp)  – این راه حل در دو سال گذشته ارائه شده است. POPبه نقاط توزیع از طریق کابل های نوری و سپس از نقطه توزیع به ساختمان مشتری از طریق زیرساخت های مسی موجود متصل می شود.نقاط توزیع می توانند یک هند هولد یک جعبه دراپ در دکل و یا در زیرزمین یک ساختمان باشند .این معماری می تواند VDSLیا تکنولوژیG.Fast رابرای یک مایل آخر، به طور معمول کمتر از 250 متر پشتیبانی کند .با این حال ، این کتاببر روی آماده سازیFTTH/B تمرکز دارد زیرادر دراز مدت این معماری با توجه به مقیاس پذیری نامحدود هدف در نظر گرفته شده است .

شکل 2: انواع مختلف شبکه های FTTx .

2.3.  توپولوژی و فناوری تکنولوژی FTTH

این معماری شبکه به طراحی یک شبکه ارتباطی اشاره داشته و چارچوبی برای مشخصات شبکه از اجزای فیزیکی تا خدمات در اختیار قرار می دهد .دسترسی به شبکه بخشی از شبکه های ارتباطی است که مستقیما به کاربر نهایی متصل می شود. به منظور مشخص کردن زیرساخت فعال و غیر فعال ، مهم است که تمایز روشنی بین توپولوژی مورد استفاده برای آماده سازیفیبر(زیرساخت منفعل) و تکنولوژی های مورد استفاده برای جابه جایی داده ها بر روی فیبر(تجهیزات فعال) قائل شد .

دو توپولوژی که به طور گسترده استفاده می شوند نقطه به چند نقطه اند، که غالبا با تکنولوژی (PON) شبکه های نوری منفعل ، و نقطه به نقطه ترکیب می شوند که معمولا با استفاده از فن آوری های انتقال اترنت استفاده می شود .

شکل4: نقطه به نقطه (P2P)                                               شکل3: نقطه به چند (P2MP)

توپولوژی نقطه به چند (P2MP)یک فیبر سیم تغذیه از دفتر مرکزی یا (POP ) به یک نقطه انشعاب و از یک فرد فراهم می کند ، فیبر اختصاصی برای مشترک آماده شده است .تکنولوژی شبکه های نوری غیر فعال مانند GPONاز اسپیلیترهای نوری غیرفغال درنقطه (ها) انشعاب استفاده می کنند و داده ها به نحوی کد گذاری می شوند که کاربران تنها داده های در نظر گرفته شده برای آنها را دریافت می کنند .

تکنولوژی اترنت فعال را نیز می توان برای کنترل دسترسی مشترک در یک توپولوژی نقطه به چند که به قرار دادن سوئیچ های اترنت در این زمینه نیاز دارد استفاده کرد .هر مشتری یک اتصال منطقی نقطه به نقطه داشته و کاربر نهایی تنها اطلاعات در نظر گرفته شده برای آن را ارسال و دریافت می کند .

توپولوژی نقطه- به- نقطه ( P2P ) فیبر اختصاصی بین نقطه اتصال دسترسی (یا POP ) و مشترکین خود فراهم می کند .هر مشترک یک اتصال مستقیم با فیبر اختصاصی دارد . این مسیر از دفتر مرکزی( CO) به مشتری احتمالا از چند بخش فیبرهای متصل با اتصال یا متصل کننده تشکیل شده است ، اما یک مسیر نوری دائمی از نقطه اتصال دسترسی به خانه فراهم می کند .بیشترین استقرارهای نقطه به نقطه FTTHموجود از اتنرنت استفاده می کند ، که می تواند با دیگر طرح های انتقال برای برنامه های کاربردی کسب و کار ( به عنوان مثال کانال فیبر،SDH/SONET) ترکیب شوند .این توپولوژی می تواند با قرار دادن اسپیلیترهای نوری غیر فعال در نقطه اتصال دسترسی شامل تکنولوژی PON نیز بشود.

معماری شبکه هرچه که باشد، بررسی چگونگی طراحی که ممکن است بر سیر تکمیلی شبکه در آینده تاثیر بگذارد اهمیت دارد.یک شبکهFTTHیک سرمایه گذاری بلند مدت است و طول عمر پیش بینی شده برای کابل در زمین حداقل 25 سال است ، با این حال طول عمر استفاده از آن احتمالا بسیار طولانی تر است .با تجهیزات فعال در این بازه زمانی احتمالا چندین مرتبه به روز رسانی انجام می شود .بنابراین تصمیم گیری در آغاز یک پروژهFTTHعواقب دراز مدتی خواهد داشت .

2.4 لایه های شبکه تکنولوژی FTTH

یک شبکه FTTH می تواند از تعدادی لایه های مختلف تشکیل شده باشد:زیرساخت های منفعل که شامل کانالها، فیبر، محوطه ها و سایر بناها بیرونی ؛ شبکه فعال با استفاده از تجهیزات الکتریکی ؛ خدمات خرده فروشی ارائه کننده اتصال به اینترنت و خدمات مدیریت مانندIPTV؛ و نه کمترین ، کاربران نهایی. یک لایه اضافی را نیز می توان شامل کرد : لایه محتوا، در بالای لایه خدمات خرده فروشی و کاربران نهایی.این را می توان به صورت تجاری با به اصطلاح روی بالا ارائه دهندگان محتوا به کار برد .

شکل 5: لایه های شبکه FTTH ( منبع : آلکاتل)

 

 

 

این ساختار تکنولوژیکی چندین معنی در یک شبکه تکنولوژی FTTH سازمان یافته دارد. برای مثال :

زیرساخت های منفعل که شامل عناصر فیزیکی است نیاز به ساخت شبکه فیبر دارد که شامل فیبر نوری ،گودال ،مسیر عبور و دکل که در آن قرار گرفته اند ،محوطه فیبر،تبلوی توزیع نوری، پچ پنل و غیره است .سازمان مسئول این لایه نیز به طور معمول مسئول برنامه ریزی مسیر شبکه ،زمین مسیر عبور وهمچنین کارهای شهری لازم برای نصب فیبر است .

شبکه فعال به تجهیزات شبکه الکترونیکی مورد نیاز برای برقدار کردن زیرساخت های منفعل  و همچنین سیستم پشتیبانی عملیاتی مورد نیاز برای تجاری کردناتصال فیبر است . گروه مسئول این لایه ، طراحی ، ساخت و راه اندازی تجهیزات بخش فعال را انجام خواهد داد .

خدمات خرده فروشی شامل لایه فعال و غیر فعال در محل می شوند .این لایه که در آن اتصال به اینترنت پایه و سایر خدمات مدیریت شده ، مثلIPTV ، به مصرف کنندگان ارائه می شود .علاوه بر ارائه پشتیبانی فنی ، شرکت مسئول این لایه مسئول کسب مشتری ، استراتژی رفتن به بازار، وارائه خدمات به مشتری است .

هرلایه شبکه یک تابع مربوط دارد . صاحب شبکه مسئول لایه اول است ،اگر چه ممکن است ساخت و ساز آن را به شخص ثالث در بیرون سپرده شده باشد. اپراتور شبکه صاحب تجهیزات فعال است، در حالی که خدمات خرده فروشی توسط ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) ارائه می شود .

2.5 شبکه های دسترسی باز

اصطلاح “دسترسی باز” به معنی منبعی است که در دسترس مشتریان است ، غیر از مالک ، در شرایط عادلانه و غیر تبعیض آمیز؛ به عبارت دیگر، قیمت دسترسی برای همه مشتریان یکسان است و خوشبختانه کمتر از هزینه ساخت زیرساخت به صورت جداگانه است .

در زمینه شبکه های ارتباطات راه دور،” دسترسی آزاد “معمولا به معنی دادن اجازه دسترسی به ارائه دهندگان خدمات چندگانه به خدمات عمده فروشی در شبکه های دسترسی محلی است که آنها را قادرمی سازد بدون نیاز به استقرار یک شبکه دسترسی فیبر جدیدبه مشترکین برسند .ساختار قیمت گذاری عمده فروشی و برای تمام ارائه دهندگان خدمات شفاف است .محصولات عمده فروشی در سطوح مختلف در سراسر زیرساخت بر اساس نوع مدل دسترسی آزاد ارائه شده به شرح زیر است :

زیرساخت دسترسی باز منفعل مانند کانال های عبور ،دکل ها ، فیبر تاریک، و طول موج که اپراتورهای مخابراتی فرصت به اشتراک گذاشتن یک زیرساخت منفعل را ارائه کرده و زیرساخت های خود را در بالای ارائه خدمات مسقر می کنند .

زیرساخت دسترسی آزاد فعال مانند اترنت لایه 2 وIPلایه 3 این امکان را برای ارائه دهندگان خدمات فراهم می کند تاخدمات مسکونی، کسب و کار وعمومی را برای به اشتراک گذاشتن یک زیرساخت مشترک ارائه کنند که توسط یک اجرا کننده زیرساخت منفعل ساخته شده و توسط یک اجرا کننده زیرساخت فعال اداره می شود .

شکل6: مدل های دسترسی باز ( منبع : آلکاتل)

 

 

 

 

 

 

3 برنامه ریزی و موجودی شبکه تکنولوژی FTTH

سرمایه گذاری های بزرگ به برنامه ریزی دقیق برای به حداقل رساندن ریسک مالی نیاز دارد .شبکه هایی که به خوبی برنامه ریزی شده اند نیز به حداقل رساندن سرمایه گذاری و بهبود متوسط سود به ازای هر کاربرنیاز دارند .به عبارت دیگر، برنامه ریزی دقیق می تواند کسب و کار را افزایش دهد.اصطلاح”برنامه ریزی ” اغلب بسته به جایی که پایان به پایان روند راه اندازی یک شبکه دارد متفاوت است.بنابراین ، در این فصل تلاش می شود تا برنامه ریزی به چند مرحله مجزا شکسته شده و در مورد فعالیت های کلیدی و اهداف هر بخش کمک و راهنمایی هایی ارائه شود .برنامه ریزی دقیق منجر به هزینه کارآمد ،و شبکه انعطاف پذیر می شود که می تواند به طور موثری آن را درک کرد و در طول مراحل طراحی و از طریق حمل ترافیک مشتری یا خدمات عمده فروشی آن را اداره کرد .

3.1 برنامه ریزی شبکه تکنولوژی FTTH

برنامه ریزی به فرایند کامل آماده سازی استقرار شبکه FTTHاشاره دارد .سه فاز مجزا وجود دارد که با برنامه ریزی استراتژیک شبکه شروع و با برنامه ریزی شبکه سطح بالا  ادامه پیدا کرده ، و با برنامه ریزی دقیق شبکه به پایان می رسد . این مراحل به صورت مختصر به شرح زیر توصیف شده اند :

 • برنامه ریزی استراتژیک شبکه دارای دو خروجی اصلی است . اول ، تصمیم گیری کسب و کار به طور کلی که آیا و اگر مثبت استFTTHباید تا چه حد گسترده شود .دوم ، تصمیم گیری های مهم استراتژیک ، برای مثال، معماری شبکه چه چیز را اجرا خواهد کرد ، و کدام تکنولوژی کابل و کانال استفاده خواهد شد .
 • برنامه ریزی شبکه سطح بالافازی که در آن تصمیمات ساختاری برای برنامه ریزی منطقه جغرافیایی خاص اتخاذ می شود .این خدمات عبارتند از قرار دادن توابع شبکه(نقاط توزیع ، نقاط انشعاب و غیره و تصمیم گیری های اتصال (به کارگیریدر کدام محل و کدام منطقه) و یک فهرست از مواد اولیه ، از جمله طول نصب کابل و مجاری و همچنین مقادیر برای انواع مختلف سخت افزار.هدف تولید پایین ترین هزینه طرح شبکه در محدوده تصمیم گیری های استراتژیک در فاز برنامه ریزی قبلی است .
 • برنامه ریزی دقیق شبکه به عنوان گام نهایی برنامه ریزی زمانی ” ساخت” طرح تولید می شود.این مرحله شامل مستند سازی شبکه است که می تواند به بخش های مهندسی و یا شرکت های ساختمانی  سپرده شود .نتایج بیشتر این مرحله برنامه ریزی شامل اطلاعات اتصال دقیق مانند یک طرح اتصال است که برچسب زدن طرح و اتصالات کانال های با اندازه میکرو است .

به طور کلی ، سه مرحله از فرایند برنامه ریزی هر یک به ترتیب دیگری را در طول زمان دنبال می کند.با این حال ، برخی از تصمیم گیری های اولیه ممکن است نیاز به بررسی با توجه به اطلاعات جدید داشته باشند . به عنوان مثال ، محل فرضی برای یک POPممکن است پس از برنامه های دقیق مجبور به تغییر باشد . در چنین مواردی ،توانایی بازگشت به مراحل قبلی در فرایند و بررسی تصمیمات قبلی مهم است  (در حالت ایده آل با ابزار نرم افزاری که درجه بالایی از اتوماسیون و بهینه سازی را ارائه می کنند ) .بنابراین اثر متقابل بین سطوح برنامه ریزی مهم است زیرا یک حلقه بازخورد ثابت و روان  بین سطح بالا و برنامه ریزی شبکه های دقیق ایجاد می کند .

3.2 خوراک برنامه ریزی شبکه : داده

برای تولید یک طرح شبکه خوب  هر تصمیم گیری باید بر اساس اطلاعات درست انجام شود . بنابراین، بسیار مهم است که داده های ورودی ، به خصوص داده های جغرافیایی اشاره در مورد منطقه هدف این پروژه دقیق باشند .

پس از آن برنامه ها و ابزار می توانند از این اطلاعات برای مدل توپولوژی شبکه های مختلف تحت فرضیات مختلف استفاده کنند ، بنابراین سناریوها را مقایسه کرده و بهترین را انتخاب شود.همچنین ابزارهای نرم افزاری برای پشتیبانی از کارآمد و مستندات دقیق طرح” ساخت” وجود دارد .

نوع و دقت و صحت داده های مورد نیاز با توجه به مرحله برنامه ریزی متفاوت خواهد بود.مهم ترین نوع داده های برنامه ریزی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

 • داده های جغرافیایی مرجع
 • قوانین طراحی و مشخصات مواد
 • هزینه واحد

3.2.1 داده های جغرافیایی مرجع

در تمام مراحل برنامه ریزی ویژگی های آن منطقه جغرافیایی باید در نظر گرفته شود. دو نوع اصلی داده های ورودی اطلاعات جغرافیایی مرجع برای انجام یک برنامه ریزی مورد نیاز است :

 • اطلاعات نقطه تقاضا: یعنی نقاط جغرافیایی مشتری نقاط پایانی شبکه را نشان می دهد (می تواند نقاط ورود را بسازد ، اما می تواند شامل تابلو برق ، آنتن و یا هر نقطه دیگر که به اتصال فیبر در منطقه نیاز دارد را شامل شود ).
 • نوع مشتری نیز می تواند ویژگی مهمی باشد : در نظر گرفتن طراحی برای یک شبکه ترکیبی (برای مثال ترکیب یک معماری PON برای کاربران مسکونی با اتصالP2Pبرای کاربران کسب و کار)
 • تعداد فیبرهای مورد نیاز خاتمه یافته در هر نقطه هنگامی که برنامه ریزی شبکه با دقت انجام می شود مهم است ، برای مثال پیش بینی مقدار مناسب فیبر برای یک واحد چند خانه ای .
 • اطلاعات مسیر: مربوط به خطوط جغرافیایی است که نشانه می دهد کابل را در کجا می توان قرار داد .انواع مسیرهای ممکن را می توان در نظر گرفت :
 • مسیرهای جدید زیرزمینی (که نیاز به حفر گودال دارند ) می تواند تقریبا تمام مناطق را که در آن اجازه داده شده است پوشش دهد . به طور کلی این را می توان از منابع اطلاعات توپولوژی خیابانی عمومی بدست آورد زیرا بسیاری از گودال ها زیر پیاده روها قرار خواهد گرفت .
 • لوله های موجود که از اسناد و مدارک زیرساخت سیستم جغرافیایی استخراج شده است را می توان برای نشان دادن جای گودال ها ، مجاری و یا زیر ساخت دیگر لوله های موجود برای نصب کابل های فیبر جدید بدون نیاز به حفر گودال های اضافی استفاده کرد .فضای موجود در این لوله ها به منظور حصول اطمینان از اینکه می توان کابل جدید به آنها اضافه کرد یا نه نیاز به تایید دارند.
 • دکل ارتباطات خطوط بین دو دکل است که نشان می دهد کابل هوایی را کجا می توان نصب کرد .

با توجه به اطلاعات مسیر، حداقل ورودی اطلاعات مربوط به توپولوژی خیابان است .این داده ها برای بسیاری از مناطق در دسترس است.ارائه دهندگان داده های توپولوژی خیابان ارائه کنندهای دیتا بیس سیستم های بزرگ اطلاعات جغرافیایی(GIS) هستند که برای سیستم های ناوبری خودرو نیز استفاده می شود. این داده ها اغلب همان هایی است که در وب سایت های نقشه برداری و برنامه ریزی مسیر مانند http://maps.google.comنمایش داده می شوند.جایگزین ارائه دهندگان داده محلی ممکن است وجود داشته باشد. برای برخی از مناطق ، داده منابع باز از نقشه شهری باز ، www.openstreetmap.orgممکن است یک نقطه شروع خوب باشد .

شکل7: عکس نمونه از نقشه باز خیابان .

با توجه به نقاط تقاضا برای شبکه هایFTTHیاFTTB، محل هر یک از ساختمانها در این منطقه حیاتی است.خرید اطلاعات آدرس از یک سازمان دولتی می تواند یک گزینه معتبر باشد زیرا به طور کلی می توان از ترکیب صحیح و دقیق تر بودن و به روز بودن اطلاعات مطمئن بود . پس از آن ، این آدرسها را می توان برای پایگاه داده اصلی برای همه گروه ها ، از جمله مراقبت از مشتری و بازاریابی شکل داد.سایر منابع اطلاعاتی برای این نوع از اطلاعات می تواند شامل دیتابیس خود مشتری (در صورت وجود داشتن ارائه دهندگان خدمات) ،دیتابیس هایGISتجاری (شامل طیف وسیعی از داده های دقیق : با این حال برخی از داده ها ممکن است فقط حاوی دامنه تعداد خانه ها در هر بخش خیابان و یا برعکس ممکن است شامل اطلاعات دقیق جغرافیایی بازاریابی اضافی در سطح آدرس هر فرد باشد ) . در تعداد روبربه رشد داده های مناطق منبع باز، مانند نقشه شهری باز نیز می توان ازاستخراج مکان ساختمان در یک منطقه استفاده کرد ( همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ) .در بسیاری از موارد شناسایی ساختمان بر اساس تصاویر ماهواره ای و ایجاد نقاط آدرس دستی با استفاده از ابزار GIS مناسب نیز ممکن است .این روش نیز معمولا به عنوان یک روش اعتبار سنجی برای اطلاعات به دست آمده از هر منبع دیگری استفاده می شود . برای بهبود کیفیت داده ها ساختمان گمشده را می توان به راحتی اضافه کرد .

احتمالا به دست آوردن سخت ترین  داده ها برای اطلاعاتی در مورد نوع ساخت و ساز و تعداد واحدهای مسکونی و یا خانه در هر ساختمان است. در مراحل اولیه برنامه ریزی ، گاهی می توان این داده ها را از اطلاعات سطح بالاتر ، مانند محدوده تعداد خانه ها و یا تراکم جمعیت بدست آورد .اطلاعات بیشتر را می توان از منابع تهیه کندگان خدمات شهری و انرژی محلی بدست آورد (برای مثال گزارش تعداد مقدار برق ثبت شده در ساختمان ) . اگر منبع اطلاعاتی مناسب در دسترس نباشد تنها راه باقی مانده بازدید از هر ساختمان و شمارش تعداد خانه ها است .

دقت و صحت نتایج برنامه ریزی را می توان با استفاده از داده های اضافی افزایش داد مثل :

 • نوع سطح یک خیابان می تواند برآورد بهتری از هزینه حفررا در اختیار قرار دهد ؛ این اطلاعات همچنین می تواند برای تعیین اینکه آیا حفر باید یک یا دو طرف باید یک بخش خیابان صورت گیر استفاده شود .
 • در دسترس بودن زیرساخت های موجود و قابل استفاده مجدد مانند دکل ها(برای استقرار هوایی) و یا کانالهای موجود با ظرفیت مازاد ،برای کاهش هزینه های استقرار مربوطه مفید است .
 • اطلاعات در مورد گاز طبیعی ، برق ، زیرساخت مسی موجود در خیابان ها می تواند برای تعیین مسیرهای بالقوه که در آن این احتمال وجود دارد که اجازه حفر داده شود مورد استفاده قرار می گیرد .
 • مکان های مناسب برای یک نقطه حضور(POP)و یا نقطه تمرکز فیبر(FCP) .

این اطلاعات اضافی ممکن است سخت تر به دست آیند و باید ارزیابی تلاش برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی را با توجه به اهداف وظیفه برنامه ریزی در نظر گرفت .

برخی از اطلاعات دقیق ممکن است خارج ازمراحل اولیه  باشد و به صورت تقریبی استفاده شود . با این حال ، از آنجا که داده های دقیق تر در مراحل برنامه ریزی بالاتر مورد نیاز خواهد بود ، به طور کلی توصیه می شود به خاطر تصمیمات سطح بالا استراتژیک و بهتر در مراحل اولیه اطلاعات با کیفیت بالا جمع آوری شود .

برای برنامه ریزی شبکه پر جزئیات تا آنجا که ممکن است اطلاعات لازم است و صرف وقت برای بررسی کردن و ” تصفیه کردن ” آن داده ها ارزشمند است ، برای مثال با استفاده از تصاویر ماهواره ای و یا بررسی های میدانی .

نوع خاصی از اطلاعات جغرافیایی مرجع  تنها بهمرحله مدل سازی استراتژیک مربوط می شوندکه اصطلاحاداده های جغرافیایی بازاریابی نامیده می شوند .داده های جغرافیایی بازاریابی به هر گونه اطلاعاتی که اجازه می دهد تا برنامه ریز به نشانه ای از پتانسیل بازار های مختلف در زیر مناطق مختلف داشته باشد اشاره دارد .اطلاعات مربوطه عبارتند از :

نتایج تحقیق که تمایل خانواده ها به ثبت نام برای ارائه FTTH را نشان می دهد

انواع خاصی از مشتریان در مناطق مختلف (به عنوان مثال خانواده های جوان با کودکان ، سالمندان و غیره )

تصویب تاریخی خدمات جدید ( پهنای باند) در مناطق خاص (برای مثال DSL و یا تلویزیون های دیجیتال)

همه این اطلاعات به پیروی از مدل برای ارزیابی بهترین پتانسیل پذیرش و درآمد در هر منطقه می تواند مورد استفاده قرار گیرد . هنگامی که اطلاعات با اطلاعات هزینه برای استقرار شبکه در هر منطقه ترکیب شد ،  این داده ها از یک استراتژی گزینش بهینه پشتیبانی می کند .

3.2.2 قوانین طراحی و مشخصات مواد

مواد استفاده شده در یک استقرار شبکه FTTHدر فصلهای دیگر این کتاب توصیف خواهد شد . در طول تمام مراحل فرایند برنامه ریزی این مضوع در نظر گرفته می شود .مهم است که دید دقیقی از مواد داشت ، حتی در مراحل اولیه فرایند برنامه ریزی ،زیرا جزئیات می تواند تاثیر قابل توجهی بر روی تپولوژی شبکه بهینه داشته باشد و در نتیجه بر برنامه ریزی استراتژیک نیز تاثیر می گذارد .

این مواد شامل تجهیزات فعال اما نه محدود به آنها ( برای مثال سوئیچ اترنت ،OLTsو پایانه های نوری PON ) و اجزای منفعل( برای مثال فریم به عنوان مثال تابلو توزیع نوری ، نرده مشترک فیبر، اسپیلیترهایPON ، کانال معمولی و یا سیستم های میکرو کانال ، کابل و فیبر، و واحدهای ترمینال فیبر) .

با شروع از مشخصات تجهیزات مجموعه ای از قوانین طراحی باید به عنوان یک برنامه ریزی تصمیم گیری تعریف شود ،که چگونگی استفاده از مواد را و چه تنظیمات شبکه را توصیف می کند. این تعریف شامل :

 • ارزیابی تعداد فیبرهایی که ممکن است برای هر نقطه تقاضا مورد نیاز باشد
 • اندازه کابل و کانالهایی که در سیم تغذیه نصب ، توزیع می شوند و منطقه دارپ .
 • کدام کابل های (داخلی ) و کانال هامناسب مجرای بیرونی است ( بسته به قطر بیرونی و قطر داخلی از اجزای متصل مرتبط و یا در قوانین طراحی ) ؛
 • چه تجهیزاتی به عنوان مثال اسپسلیتر، را می توان در ساختمان ها ، نقاط توزیع و یا POP نصب کرد ؛
 • چه ظرفیتی از فیبرها و یا کابل را می توان در یک اتاق برق خاص پایان داد .

3.2.3 هزینه واحد تکنولوژی FTTH

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کنترل هزینه در مجموعه ای از محدودیت ها و الزامات است.برای انجام این کار به درستی ، لازم است دید واضح و روشنی در هزینه های مختلف استقرار و نگهداری شبکهFTTH داشت .این هزینه ها شامل :

 • هزینه نیروی کار برای کارهای شهری
 • هزینه مواد در هر نوع تجهیزات
 • نصب و راه اندازی ، تست و اندازه گیری هزینه های خدمات
 • هزینه های نگهداری شبکه
 • هزینه انرژی برای تجهیزات فعال
 • هزینه های مربوط به ایجاد و حفظ POP ها و FCP ها
 • هزینه های مربوط به حق عبور از مسیر

حوزه های هزینه اغلب با توجه به اینکه آیا آنها هزینه های سرمایه (CAPEX)و یا هزینه های عملیاتی (OPEX)هستند یا نه با یکدیگر فرق دارد .دیگر دسته بندی ها مهم عبارتند از:تجهیزات فعال و منفعل ؛ ساختمان های با کابل کشی بیرونی و کابل کشی درون ساختمان .