فیبر نوری | کابل فیبر نوری | تجهیزات فیبر نوری

 

فیبر نوری چیست؟

فیبر نوری (Optical Fiber) رشته های شیشه ای یا پلاستیکی به نازکی تار مو هستند. به کمک فیبر نوری می توان نور را منتقل کرد (ورود از سر فیبر نوری و خروج از ته آن). به دلیل از دست رفتن مقدار جزئی سیگانال ها (داده ها) از طریق انتقال با فیبر نوری به نسبت فلزات از این فیبر نوری برای انتقال داده برای مسافت های طولانی با پهنای باند (Bandwidth) بالا استفاده می شود. فیبر نوری عمدتا از یک هسته شفاف و پوشش روی آن که ضریب شکست کمتری نسبت به هسته فیبر نوری دارد تشکیل شده است. نور به کمک بازتاب کلی درون هسته فیبر نوری حرکت می کند و منتقل می شود. فیبر نوری از شیشه شفاف و خالص ساخته می شود. به نقل از یک شرکت تولید کننده فیبر نوری:

اگر روی سطح اقیانوسی از شیشه بکار رفته در ساخت فیبرنوری بایستید، میتوانید عمق چندین مایلی آن