همراه اول ۱۳۱ میلیارد تومان در کردستان در زمینه اینترنت سرمایه گذاری می‌کند

همراه اول ۱۳۱ میلیارد تومان در کردستان در زمینه اینترنت سرمایه گذاری می‌کند به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از ایسنا مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار

Read more