مخابرات وایمکس اسپاد مرکز ۵ هزار شماره NGN در شهرک صنعتی شمس آباد راه اندازی شد.

مخابرات وایمکس اسپاد  مرکز NGN  در شهرک صنعتی شمس آباد با همکاری مخابرات استان تهران مرکز مخابرات وایمکس اسپاد با ظرفیت ۵۰۰۰ شماره با همکاری مخابرات

Read more

راه اندازی اولین برج هوشمند با شبکه پسیو نوری

شبکه پسیو نوری راه اندازی برج آرتمیس فرمانیه اولین برج با فن آوری شبکه پسیو نوری اسپاد با همکاری مخابرات استان تهران   برای

Read more