فیبر نوری نصب شده در کشور تا شهریور ماه به ۶۰ هزار کیلومتر رسید

به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از ایرنا: دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری

Read more

فیبر نوری مخابراتی در منطقه اردهال کاشان به بهره برداری رسید

مدیرکل مخابرات استان اصفهان با بیان اینکه منطقه اردهال از امکان فیبر نوری برخوردار است گفت: این پروژه از کاشان به راوند و پس

Read more