دکتر سراییان مدیدعامل مخابرات ایران از پروژه FTTH فیبر نوری مجتمع ارتمیس بازدید کرد

دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  از اداره کل مخابرات منطقه ۲ و مجتمع تجاری اداری ارتمیس فرمانیه از  پروژه FTTH بازدید کرد به

Read more

گزارش کارگاه راهبردی اموزشی توسعه فناوری فیبر نوری

به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از مخابرات ایران:اولین کارگاه راهبردی آموزشی توسعه فناوری فیبر نوری توسط مخابرات ایران با حضور کلیه مدیران ارشد

Read more

مهندس تراکمه در همایش مخابرات:سرویس های مبتنی بر فیبر محرک درآمد هستند

سهم فناوری های دسترسی مبتنی بر فیبر نوری در میزان رشد مشتریان بسیار چشمگیر است به صورتی که سرویس های مبتنی بر فیبر اصلی

Read more

گزارش جلسه تکنولوژی فیبرنوری GPOL با مدیران مخابرات استان قم

در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۵ جلسه ای با حضور مدیران کل مخابرات استان قم و مدیران شرکت وندا اسپاد ، آقایان محمد حبیبی و

Read more

گزارش تصویری جلسه فنی با مدیران مخابرات منطقه۴ تهران

در اداره کل مخابرات منطقه ۴ تهران با حضور مهندس سهیلی مدیر کل محترم مخابرات منطقه ۴ و معاونین و روسای ادارات و مراکز مخابراتی و شرکت

Read more

گزارش تصویری جلسه فنی با مدیران مخابرات منطقه ۸ تهران

در اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران با حضور مهندس کبیری مدیر کل محترم مخابرات منطقه ۸ و معاونین و روسای ادارات و مراکز مخابراتی و شرکت وندا

Read more

جلسه فنی بررسی تکنولوژی ESPOD GPOL FTTH در منطقه ۸ مخابرات استان تهران

در اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران با حضور مهندس کبیری مدیر کل محترم مخابرات منطقه ۸ و معاونین و روسای ادارات و مراکز مخابراتی و شرکت وندا

Read more

جلسه فنی بررسی تکنولوژی ESPOD GPOL FTTH در منطقه ۴ مخابرات استان تهران

در اداره کل مخابرات منطقه ۴ تهران با حضور مهندس سهیلی مدیر کل محترم مخابرات منطقه ۴ و معاونین و روسای ادارات و مراکز مخابراتی و شرکت

Read more

گزارش کامل همایش GPOL (Multi service GPON FTTH) در صنعت ساختمان

نخستین همایش تخصصی معرفی و بررسی تکنولوژی GPOL (Multi service GPON FTTH) در صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ با همت شرکت

Read more