فیبر نوری مخابراتی در منطقه اردهال کاشان به بهره برداری رسید

مدیرکل مخابرات استان اصفهان با بیان اینکه منطقه اردهال از امکان فیبر نوری برخوردار است گفت: این پروژه از کاشان به راوند و پس

Read more

بازدید دکتر سرائیان و مهندس عرب هاشمی از روند اجرای پروژه های مخابراتی منطقه هشت

به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از مخابرات ایران دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مهندس عرب هاشمی مدیر مخابرات منطقه تهران

Read more

گزارش کارگاه راهبردی اموزشی توسعه فناوری فیبر نوری

به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از مخابرات ایران:اولین کارگاه راهبردی آموزشی توسعه فناوری فیبر نوری توسط مخابرات ایران با حضور کلیه مدیران ارشد

Read more

جلسه ی فنی تکنولوژِی FTTH در مخابرات استان خراسان رضوی

روابط عمومی GPOL: در اداره کل مخابرات استان خراسان رضوی با حضور  معاونین و روسای ادارات و مراکز مخابراتی و شرکت وندا اسپاد برگزار گردید ،

Read more